آذر ۲, ۱۳۹۶
امنیت شبکه

آسیب‌پذیری ۱۷ ساله‌ی مایکروسافت

آسیب‌پذیری ۱۷ ساله‌ی مایکروسافت آفیس هنگام باز کردن پرونده‌ها در مایکروسافت آفیس باید بسیار مراقب […]