روش فعال کردن رومینگ سیم کارت در سفرهای خارجی

 

همراه اول اعتباری

تعرفه‌های رومینگ
برای اطلاع از تعرفه‌های رومینگ بین الملل همراه اول سه راه دارید:
– مراجعه به سایت همراه اول (https://www.mci.ir/tariff) و وارد کردن کشور مقصد
– تماس با ۹۹۹۰
– ارسال پیامکِ «نام یا کد کشور بدون صفر» به ۸۰۷۰
– ارسال پیامکِ «R، نام یا کد کشور بدون صفر» به ۹۹۰۰۰۹
نکته: تعرفه‌های اعلام شده برای تماس با ایران هستند و در صورت تماس با کشور ثالث، تعرفه‌ها مطابق با تعرفه‌ی کشور میزبان محاسبه می‌شوند.